Robomow сервиз

Робошоп осигурява гаранционен и извън гаранционен сервиз и обслужване на косачки роботи Робомоу, както и доставка на резервни части и аксесоари за Робомоу. Сервиза ни обслужва включително роботи в гаранция, които не са закупени от нас.

За роботи Робомоу, които на се закупени от нас се изисква серийния номер на робота за проверка.